Make your own free website on Tripod.com

Tiyatro KINA

Tiyatro KINA is een groep samenwerkende acteurs, regisseurs en docenten die elkaar al vanaf halverwege de jaren tachtig kennen.

Tiyatro KINA (henna) richt zich op theater, het maken van voorstellingen en het organiseren van theaterprojecten. Er is een volwassenen- en een jeugdtheaterafdeling.

Het streven is om elk jaar een voorstelling voor volwassenen en een jeugdvoorstelling te maken.

Naast voorstellingen worden ook landelijk meerjarige theaterprojecten georganiseerd. De theaterprojecten gaan zich steeds meer uitbreiden. Met deze theaterprojecten wordt samengewerkt met de plaatselijke instanties waardoor er een direct contact is in de plaats zelf.

Door landelijk te werken heeft de stichting een overkoepelende functie waardoor een uitwisseling van ervaring en op den duur ook van voorstellingen kan plaatsvinden. De theatergroepen die door de theaterprojecten ontstaan werken hierdoor niet geïsoleerd maar worden opgenomen in een landelijk netwerk. Juist door de bundeling van de lokale met de landelijke contacten heeft Tiyatro KINA een laboratoriumfunctie en wil zo een brugfunctie vormen naar de reguliere instanties.

Om deze functies waar te kunnen maken worden voorstellingen gemaakt waarin ruimte is voor een nieuwe artistieke en multidisciplinair aanpak.


Medewerkers van het collectief Tiyatro KINA

Artistieke medewerkers
Celil Toksöz Hasan Çakmak Şaban Ol Meral Arı Şıhali Yalçıner
Tarkan Köroğlu Vedat Gültekin İbrahim Yarar
Organisatorische medewerkers
Aslı Onuş Elif Dündar Judit Meijer

Voor informatie kunt u bellen met Tiyatro KINA: 0031 (0)20 693 17 05